Chengdu RODBOL Machinery Equipment Co., LTD.
이메일 salesmanager@rodbol.com TEL : 86-028-8784-8803
홈 Home >

Chengdu RODBOL Machinery Equipment Co., LTD. Products online

Products
Good price 몰드형 열매 남새 곤포기 220V 380V online

몰드형 열매 남새 곤포기 220V 380V

동영상 Good price 세미 자동 220V 5KW 공기 변성 패키징 머신 online
1 2 3 4 5 6 7 8

언제든지 우리와 연락하세요

86-028-8784-8803
4개, Chuangke 공원 건축, NO.299, Piwen RD, 피현, Chengdu
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요